Hărțuirea și discriminarea la locul de muncă: înțelegere, prevenție și instruire

În mediul profesional modern, asigurarea unui spațiu de lucru sigur și respectuos este esențială pentru bunăstarea angajaților și pentru eficiența organizației. Hărțuirea și discriminarea la locul de muncă sunt probleme serioase care pot afecta negativ atât persoanele implicate, cât și întreaga cultură organizațională.

Începând cu data de 17 aprilie 2024, conform Hotărârii nr. 970 din 12 octombrie 2023, pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, angajatorii sunt obligați să elaboreze un ghid intern privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, adaptat condițiilor specifice de muncă, cu respectarea termenelor și principiilor prevăzute în anexa la metodologie, să instruiască toți angajații prin organizarea unor cursuri de formare cu privire la prevederile metodologiei, cu caracter anual și să sancționeze orice acțiuni care pot conduce la hărțuire morală la locul de muncă sau pe criteriul de sex.

Conform art. 26 din legea nr. 167 din 7 august 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se prevăd amenzi ridicate:

  • 50.000 lei pentru neîndeplinirea de către angajator a obligației de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă.
  • 200.000 lei pentru nerespectarea de către angajator a obligației constând în interzicerea stabilirii de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă.

Implementarea de politici clare si eficiente de prevenire a hartuirii si discriminarii este vitala. Aceste masuri nu doar ca protejeaza angajatii, dar contribuie si la crearea unui mediu de lucru productiv si armonios. Cursurile de formare sunt un instrument esential in educarea angajatilor si managerilor privind recunoasterea si combaterea acestor comportamente nedorite.

Pentru a veni in intampinarea nevoilor organizatiei dvs, va oferim consultanta si cursuri de instruire pentru intelegerea si prevenirea hartuirii si discriminarii la locul de munca.

Ce învață angajații?

Beneficiile participării angajaților la cursurile organizate de Seabelt Consulting

Prevenirea hărțuirii și discriminării la locul de muncă nu este doar o obligație legală, ci și o componentă fundamentală pentru succesul organizațional. Prin educație, politici clare și suport constant, putem crea un mediu de lucru sigur și respectuos pentru toți angajații

Pentru mai multe informații și ofertă de preț contactați-ne aici sau completați formularul de mai jos:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search