Prevenire stingere incendii

foc

Pachetul de servicii oferit cuprinde urmatoarele activitati:

 • intocmirea Regulamentului de ordine interioara cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor
 • efectuarea instructajului si intocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la  prevenirea si stingerea incendiilor
 • fisa postului privind modul de insusire si respectare a masurilor referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor
 • instructiuni specifice fiecarui loc de munca cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor
 • intocmirea planului de evacuare / actiune in caz de incendiu / forta majora
 • intocmirea planului de interventie conform legislatiei in vigoare
 • asistenta pe timpul controlului organelor abilitate pe linie de PSI
 • intocmirea scenariului de siguranta la foc
 • intocmirea planului de interventie pentru stingerea incendiilor
 • intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu
 • intocmirea planurilor de depozitare a marfurilor (unde este cazul)
 • fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
 • instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca
 • tematica pentru toate fazele de instruire
 • fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)

EVALUARE RISCURI PSI/SU

Conform Legii 307/2006, art. 19: lit. b) Administratorul are obligatia sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor.

Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.

Masurile de aparare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.

ASISTENTA LUNARA PSI/SU

 • participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
 • monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
 • emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati , lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise
 • evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
 • evidenta echipamentelor individuale de protectie
 • participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea (controale sau alte evenimente)
 • intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului
 • realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search