Protectia muncii

PROTECTIA MUNCII
Activitatile desfasurate de noi:

PROTECTIA MUNCII
Activitatile desfasurate de noi:

protectia-muncii
 • consultanta de specialitate,
 • asistenta la controalele inspectoratelor teritoriale de munca,
 • actualizarea planului de prevenire si protectie,
 • asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii,
 • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului,
 • propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori pentru incurajarea indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
 • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie,
 • urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare,
 • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie si a aparaturii de masura si control,
 • intocmirea evidentelor in cazul accidentelor de munca sau a incidentelor periculoase,
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate,
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca in urma controalelor;
 • propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori.
 • elaborarea planului de prevenire si protectie, propriu societatii, pe baza riscurilor de accidentare si a riscurilor de boli profesionale identificate pe locurile de munca/ posturile de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate in cadrul firmei, a evaluarii riscurilor profesionale,
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru,
 • stabilirea  pentru lucratori, prin fisa postului a atributiilor si raspunderilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca, corespunzator functiilor exercitate,
 • intocmirea de documentatii de informare a angajatilor,
 • elaborarea  tematiciilor pentru toate fazele de instruire;
 • stabilirea periodicitatii instruirii pentru fiecare loc de munca,
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii,
 • asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent,
 • evidenta meseriilor si a profesiilor, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor,
 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare,
 • elaborarea intregii documentatii necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protective din cadrul firmelor.