Protectia muncii

PROTECTIA MUNCII
Activitatile desfasurate de noi:

PROTECTIA MUNCII
Activitatile desfasurate de noi:

protectia-muncii
 • consultanta de specialitate,
 • asistenta la controalele inspectoratelor teritoriale de munca,
 • actualizarea planului de prevenire si protectie,
 • asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii,
 • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului,
 • propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori pentru incurajarea indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
 • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie,
 • urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare,
 • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie si a aparaturii de masura si control,
 • intocmirea evidentelor in cazul accidentelor de munca sau a incidentelor periculoase,
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate,
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca in urma controalelor;
 • propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori.
 • elaborarea planului de prevenire si protectie, propriu societatii, pe baza riscurilor de accidentare si a riscurilor de boli profesionale identificate pe locurile de munca/ posturile de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate in cadrul firmei, a evaluarii riscurilor profesionale,
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru,
 • stabilirea  pentru lucratori, prin fisa postului a atributiilor si raspunderilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca, corespunzator functiilor exercitate,
 • intocmirea de documentatii de informare a angajatilor,
 • elaborarea  tematiciilor pentru toate fazele de instruire;
 • stabilirea periodicitatii instruirii pentru fiecare loc de munca,
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii,
 • asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent,
 • evidenta meseriilor si a profesiilor, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor,
 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare,
 • elaborarea intregii documentatii necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protective din cadrul firmelor.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search